Tag:

Chống ngập thông minh

TTCT - Chống ngập trong thời buổi biến đổi khí hậu là chuyện không của riêng ai. Con người đã tìm ra những giải pháp và công nghệ hiệu quả để phòng và tránh lũ, nhưng xem ra thông minh nhất vẫn là sống thuận thiên nhiên.