Tag:

Chris Heller

TTCT - LTS: Khi biên tập viên Chris Heller của tờ The Atlantic - một tạp chí văn hóa uy tín của Mỹ với hơn 150 năm lịch sử - tìm kiếm trên mạng rao vặt Craigslist hôm 9-8 vừa qua, ông đã có một phát hiện bất ngờ.