Tag:

Christoph Reuter

TTCT - Phụ trách thông tin khu vực Trung Đông từ nhiều năm qua, nhà báo Christoph Reuter của tờ Spiegel đã có dịp sang Syria 19 lần trong bốn năm qua để viết sách về khởi nguyên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ những tài liệu riêng biệt, những thông tin nội bộ của IS giải thích tư tưởng của họ.