LÊ TẤN LƯỢC DỊCH

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Hồ sơ

TTCT - Phụ trách thông tin khu vực Trung Đông từ nhiều năm qua, nhà báo Christoph Reuter của tờ Spiegel đã có dịp sang Syria 19 lần trong bốn năm qua để viết sách về khởi nguyên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ những tài liệu riêng biệt, những thông tin nội bộ của IS giải thích tư tưởng của họ.

Hồ sơ

TTCT - Tăng trưởng yếu, bội chi ngân sách, đồng tiền mất giá, ngành du lịch hồi phục vất vả, thất nghiệp tăng cao... Đó là tình hình ba năm sau khởi đầu của “Mùa xuân Ả Rập” ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya và Syria. Phóng viên người Lebanon Bachir El Khoury - tác giả nhiều bài viết kinh tế và chính trị về Lebanon, Syria và vùng Trung Đông - đã phản ảnh thực tế ở các quốc gia này.