Tag:

Chủ nghĩa vật chất

TTCT - Thứ bảy tuần trước, 16-12, Giáo hoàng Francis đã nói Giáng sinh giờ đang trở thành “con tin” của chủ nghĩa vật chất trong khi bỏ qua những ý nghĩa đức tin và tình thương, cũng như khiến nhiều người “ngoảnh mặt làm ngơ” trước nhu cầu của những người nghèo đói và đang thống khổ.