Tag:

Chủ sở hữu nhà nước

TTCT - Năm ngoái, Chính phủ ban hành nghị định 09/2009/NĐ-CP (về quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác), trong đó có quy định rất rõ: “Công ty nhà nước được quyền chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ của công ty không vượt quá ba lần”. Hệ số này ở Vinashin lên đến chín, mười lần từ lâu, không thấy ai thổi còi.