Tag: Chuẩn mực ầm thực

TTCT - Mỗi lần có ai khoe với tôi về một nhà hàng “chuẩn năm sao”, tôi thường hỏi lại “À thế chuẩn ấy ai cho?”. Người trả lời thường ú ớ rằng họ... không biết. Hình như hiện giờ cứ nhà hàng nằm trong khách sạn năm sao là mặc nhiên nhà hàng đó năm sao, hoặc nhà hàng tự nhận mình năm sao và thực khách cứ thế tin! Có phải cứ có bào ngư, vi cá, gan ngỗng béo, thăn bò nướng... là nhà hàng ấy nhuốm mùi năm sao?