Tag:

Chung cư nghĩa tình

TTCT - “Dân tứ xứ về, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi nghề khác nhau. Nếu ai cũng có cái bụng chung, mở lòng, đóng góp một chút cho việc chung thì cuộc sống chung cư cũng vui vẻ, gần gũi...”.