Tag:

Chứng nhận quốc tế

TTCT - Để bảo vệ người tiêu dùng và hạn chế nhập khẩu nhằm bảo hộ sản xuất, nhiều nước đã đặt hàng rào kỹ thuật như yêu cầu sản phẩm không phát hiện dư lượng hóa chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khá nghiêm ngặt.