Tag:

Chuyện 3 người trẻ

TTCT - Người trẻ thường lắm ý tưởng nhưng ba người trẻ này không chỉ biết “vẽ vời” mà còn có khả năng chiêu dụ những người “thích vẽ vời” cùng chí hướng khác để tạo nên những thương hiệu âm nhạc đáng giá, trong đó có Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình.