Tag:

Chuyện không vui

TTCT - Thường đầu năm chỉ nói chuyện vui tươi, lạc quan. Vậy mà mấy ngày tết nhận điện thoại của nhiều người đang là cán bộ ngành thể thao, sau vài câu chúc sức khỏe lại là những tiếng than vắn thở dài.