Tag:

Để "cơ chế đặc thù" bền vững 

TTCT - Sẽ cần đến rất nhiều tính công khai, tham vấn từ phía chính quyền cũng như sự góp ý, biện luận của người dân thành phố đông hơn chục triệu người này để cơ chế đặc thù vừa được thông qua sẽ thành công hơn hẳn trước đây.