Tag: Có còn là đối thoại

TTCT - Bầu không khí trong ba ngày Đối thoại Shangri-La (SLD) không còn mang tính đối thoại như tôn chỉ, thay vào đó là “độc thoại” cùng “đấu khẩu” ngày càng hằn học, cũng là phản ánh hiện tình ở Thái Bình Dương. May thay, vẫn còn hi vọng về một sự chia sẻ và hiểu biết chung.