Tag:

Cơ hội ngắn

TTCT - Có thể khẳng định, không chỉ trên bình diện quốc gia mà cả trên bình diện quốc tế, dịch COVID-19 là “thủ phạm chính” gây xáo trộn thị trường lúa gạo. Hãy nhìn vào bức tranh tổng thể này để nhận diện những cơ hội cho riêng mình, khắc phục những điều không ổn hiện nay và thích ứng tốt nhất trong thời gian tới.