Tag:

Coca-Cola

TTCT - Hai vụ kiện môi trường ở Ấn Độ và Canada là những trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa một bên là những người dân bình thường, thậm chí nghèo khổ, với một bên là các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, hùng mạnh.