Tag:

Cội nguồn

TTCT - Vụ một quan chức Việt Nam lộ chuyện mua quốc tịch Síp có thể là “mới nghe lần đầu” với phần đông dân cần lao, nhưng chớ hề xa lạ với một số người thuộc một số giới nào…

TTCT - “Vấn tổ tầm tông” là một nhu cầu tâm linh truyền đời của người Việt. Trong cảnh lưu lạc tha hương, quyển phả như là một báu vật của niềm mong mỏi thân thích trùng phùng.