Tag: Con chúng ta thành robot

TTCT - “Tôi ước gì nhà trường đừng dạy vẽ”, một phụ huynh đã thốt lên như vậy để nói về nỗi bức xúc sau bao nhiêu kỳ vọng về chuyện dạy kỹ năng mềm cho các em ở trường. Cái kiểu giáo dục “đúc khuôn” không biết từ bao giờ đã nhảy sang cả ở lĩnh vực nghệ thuật, nơi mà lẽ ra các em được tự do sáng tạo, thỏa sức bộc lộ những suy nghĩ dù là điên rồ nhất của mình.