Tag: Con chúng ta xem gì

TTCT - ​Tôi trộm nghĩ rằng nếu có đứa trẻ nào không mê điện thoại, ấy là vì em bé ấy chưa từng được tiếp xúc với điện thoại thông minh và nhất là chưa từng thấy anh, chị hoặc bạn cùng tuổi chơi game trên điện thoại. 

TTCT - Quẳng cho trẻ chiếc smartphone hay iPad để chúng xem hết video này đến video khác trên YouTube là cách ngày nay được không ít người chọn để rảnh tay làm việc của mình. Mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất thế giới đã trở thành một “chị vú em kỹ thuật số” hữu dụng hơn bất kỳ người giữ trẻ tài ba nào. Thiệt không?