Tag:

Con đường nào cho em?

TTCT- Những nỗ lực phi thường của bác sĩ, y tá ở phòng cấp cứu chỉ mới cứu được phần xác, sau mỗi ca tự vẫn của trẻ vị thành niên là một chuỗi những ngày “cấp cứu” khác...