Tag:

Công cụ Adobe

TTCT - Trong thời buổi chân - giả lẫn lộn như hiện nay, trước khi tin bất kỳ hình ảnh nào được chia sẻ trên mạng, ta nên hỏi: “Ảnh này là thật hay photoshop?”. Hãng Adobe, cha đẻ của phần mềm Photoshop, vừa thử nghiệm một công cụ trả lời được câu hỏi trên chỉ bằng một cú click chuột.