Tag:

Công cụ pháp lý

TTCT - Những điều mà lãnh đạo Hội An đề cập là cần một bộ khung lớn hơn, một cơ chế đặc thù và quy chế riêng cho Hội An, đó là những điều hoàn toàn bức thiết. Mỗi giai đoạn mỗi khó khăn khác nhau, tôi rất hiểu những khó khăn và sự cố gắng của các anh em quản lý hiện tại đang đối mặt. Tuy nhiên làm cái gì cũng phải vì mục đích chung, minh bạch rõ ràng.