Tag: Công dân tận tụy

TTCT - Đọc quyển sách Rời Microsoft để thay đổi thế giới của John Wood (*), người ta không khỏi nhớ lại câu nói của Michael Moore trong bộ phim Chủ nghĩa tư bản: một chuyện tình: “Tôi ghét sống trong một đất nước như thế, nhưng tôi sẽ không rời bỏ nó”.