Tag:

Công nghệ âm thanh

TTCT - Có lẽ loài người sẽ còn loay hoay đi mãi - có lúc dường như quay về chốn cũ - nhưng họ cứ đi, miễn sao duy trì được cảm giác kiểm soát thì ở mỗi chặng đường, họ đều thấy như mình đã về đích.