Tag: Cử nhân

TTCT - Cách đây nhiều năm, Tuy Hòa (Phú Yên) có hẳn một bến xe ngựa ở phía đông chợ lớn, dọc đoạn đường Lương Văn Chánh.