Tag:

Cửa sổ cuối phố

TTCT - Tôi rất thích cửa sổ. Bao nhiêu năm ở trọ Sài Gòn, tôi nhất định tìm nhà có nhiều cửa sổ mới chịu thuê.