Tag:

Cuộc chiến ý thức hệ

TTCT - Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ bắt đầu vào mùa, và chín tháng trước khi đầu phiếu cả nước là sơ cử của hai đảng lớn, Đảng Cộng hòa đang cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập. Thể thức bỏ phiếu tại Mỹ là một vòng và ai về đầu thì thắng (đa số tương đối), khiến trên chính trường chỉ có hai đảng thực sự tồn tại. Điều kiện lưỡng đảng này khiến Cộng hòa lẫn Dân chủ là hai khối phức tạp, mỗi khối chứa nhiều sắc của dải cầu vồng chính trị.