Tag:

Cuộc chơi bán lẻ

TTCT - Thực tế cho thấy không ít tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới thất bại cay đắng khi đầu tư ra nước ngoài. Đã có cả một nghiên cứu của tạp chí chuyên ngành Harvard Business Review năm 2012 cho rằng ngành bán lẻ “không vượt qua được biên giới quốc gia”!