Tag:

Cuộc sống online

TTCT - Khi tình huống khẩn cấp vì dịch bệnh đặt con người đằng sau những vách ngăn hữu hình và vô hình, phe bảo thủ trước sự “số hóa” các tương tác xã hội cũng phải thừa nhận công nghệ đang làm tốt sứ mệnh mà nó nhận lãnh từ những ngày đầu: kéo chúng ta lại gần nhau hơn.