Tag:

Khi "con tàu" Hi Lạp tự chìm!

TTCT - Cho đến hết thế kỷ 20, Hi Lạp vẫn còn được xem là cường quốc đóng tàu và hàng hải lâu đời nhất thế giới. Làm thế nào mà nay họ lại đặt Trung Quốc đóng đến 142 con tàu, trong khi tại quê nhà công nhân đóng tàu hoặc thất nghiệp hoặc vẫn đang làm việc mà không được nhận lương?