Tag:

Cusco

TTCT- ​Con đường của thần ưng là con đường của trái tim, trực giác và tính nữ. Còn con đường của đại bàng là con đường của lý trí, nền công nghiệp và tính nam.