Tag:

Đại học công

TTCT - Bài viết “Ai hưởng lợi ở những trường phi lợi nhuận?” của TS Phạm Thị Ly trên TTCT số 35 (ra ngày 13-9-2015) đã nêu ra một vấn đề đáng quan tâm về mục đích và bản chất thành công của các trường đại học phi lợi nhuận, dựa trên tham khảo mô hình này ở Mỹ. TTCT giới thiệu lời bàn tiếp của TS Vũ Quang Việt - một nhà kinh tế, nguyên chuyên gia Liên Hiệp Quốc - về vấn đề này.

TTCN - Gần đây có hai sự kiện có liên quan đến vấn đề học phí rất đáng chú ý. Thứ nhất là chuyện của bạn Nguyễn Thanh Lập hai lần thi đậu Đại học Bách khoa TP.HCM với điểm cao nhưng “cổng trường vẫn xa” do không có khả năng đóng học phí để nhập học. Thứ hai, theo dự kiến của Bộ GD-ĐT, ngay trong quí 1-2004 sắp đến sẽ đồng loạt tăng thu học phí ở tất cả các bậc học, mà bậc học đại học sẽ có mức tăng cao nhất là từ 180.000đ/tháng lên 250.000đ/tháng.