Tag:

David McCandless

TTCT - David McCandless, nhà thiết kế và giám đốc sáng tạo hiện đang sống ở London, đã kỳ công tổng hợp một bản đồ với mỗi quốc gia được “gắn nhãn” là thứ mà nó đứng đầu thế giới dựa theo 9 tiêu chí: hàng hóa, tâm lý, sinh thái, ẩm thực, kinh tế, nhân học, công nghệ, điều tốt đẹp và xấu xí.