Tag:

Đoàn Cầm Thi

TTCT - Năm 2013 đánh dấu sự vươn xa bài bản của sách văn học Việt Nam với tủ sách Văn học Việt Nam đương đại tại Pháp do nhà phê bình văn học Đoàn Cầm Thi sáng lập, sau một năm đã ra mắt năm đầu sách tiếng Pháp của các tác phẩm: T. mất tích, Khmer Boléro, Cơ hội của Chúa, Thang máy Sài Gòn, Delete.

TTCT - Đoàn Cầm Thi tốt nghiệp tiến sĩ văn học hiện đại Pháp tại Đại học Paris 7 năm 1997, hiện là phó giáo sư của Inalco - Viện Ngôn ngữ và văn minh phương Đông. Chị là một trong những thành viên sáng lập Tủ sách văn học Việt Nam đương đại tại Pháp.