Tag:

Doping não

TTCT - Ngày càng nhiều VĐV thể thao đỉnh cao sử dụng thiết bị công nghệ cao để “kích thích não” nhằm đạt được thành tích tốt hơn, trong một thế giới mà lằn ranh giữa sự hỗ trợ đúng luật và “doping” đang ngày càng trở nên mong manh.