Tag:

Dynamic

TTCT - 1.551 sinh viên năm 3 và năm cuối của 46 trường đại học dự thi, kéo dài bốn tháng kể từ tháng 5-2013, diễn ra đồng thời tại nhiều tỉnh thành, tổng giá trị giải thưởng 1 tỉ đồng... là những con số cho thấy quy mô của sân chơi lâu đời, với dấu ấn sâu đậm của ĐH Kinh tế TP.HCM: “Dynamic - sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai” (*).