Tag:

Vì chúng đã được tin!

TTCT - LTS: Trở về từ trại hè Eco Camp 2013, chủ nhiệm câu lạc bộ Đọc sách cùng con (đơn vị tổ chức trại hè), tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã chia sẻ với chúng tôi những điều chị ghi nhận sau 10 ngày hội trại.