Tag:

Encyclopaedia Britannica

“Có thẩm quyền, chính xác và không thiên vị” - với yêu cầu này của Encyclopaedia Britannica, Inc (Hoa Kỳ), đầu năm 2007 tôi cùng vài chục cộng tác viên khác được NXB Giáo Dục mời đến họp bàn triển khai dịch cuốn Britannica Concise Encyclopedia (Bách khoa thư rút gọn Britannica) sang tiếng Việt với tên gọi Từ điển bách khoa Britannica (TĐBKB).