Tag:

EU sau "vụ Cologne”

TTCT - Vốn đã chia rẽ trong vấn đề người nhập cư, “vụ Cologne” càng khiến phân hóa thêm nước Đức nói riêng và EU nói chung, bộc lộ sự thiếu tầm nhìn trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn.