Tag:

Ferdinand Marcos

TTCT - Kể từ khi giành được độc lập, Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm do việc lựa chọn đường đi của mình và tác động của bên ngoài. Giờ đây, Việt Nam đang ở ngưỡng cửa quan trọng. Nhìn qua lăng kính tương phản về sự thành công của Hàn Quốc với khởi đầu từ thời tổng thống Park Chung Hee và trục trặc của Philippines từ thời tổng thống Ferdinand Marcos, sẽ thấy rất nhiều điều đáng suy ngẫm cho Việt Nam.