HUỲNH THẾ DU

Tác giả

Tổng số bài viết : 17 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐ) đến năm 2020, định hướng đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13-2-2014, mục tiêu được đặt ra là vùng có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước và là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn của đất nước, có vị trí trong khu vực.

Tiêu điểm

TTCT- Chuyện lập lại trật tự trên vỉa hè ở TP.HCM và Hà Nội đang thu hút rất nhiều dư luận. Các ý kiến trái chiều là đương nhiên, nhưng có vẻ số đông ủng hộ cách làm quyết liệt, hay phong cách “lãnh đạo máy ủi” từng thấy ở nhiều đô thị châu Á.

Kinh tế

TTCT - Giá cả hàng hóa tăng, giảm theo nguyên tắc cung, cầu của thị trường. Trong một số trường hợp, biện pháp hành chính được đưa ra với những lý lẽ riêng của nhà quản lý.

Kinh tế

TTCT - Kể từ khi giành được độc lập, Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm do việc lựa chọn đường đi của mình và tác động của bên ngoài. Giờ đây, Việt Nam đang ở ngưỡng cửa quan trọng. Nhìn qua lăng kính tương phản về sự thành công của Hàn Quốc với khởi đầu từ thời tổng thống Park Chung Hee và trục trặc của Philippines từ thời tổng thống Ferdinand Marcos, sẽ thấy rất nhiều điều đáng suy ngẫm cho Việt Nam.

Kinh tế

Bản dự thảo Luật phí và lệ phí (*) mà Ủy ban Ngân sách của Quốc hội đưa ra cuối tuần qua để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực dẫu đã có nhiều điểm mới so với pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001, giảm nhiều loại phí và lệ phí không cần thiết, song nguyên tắc xác định mức thu phí vẫn quá hẹp và chưa phản ánh đúng vai trò cần có của công cụ này.