Tag:

Gã chăn dê

Trên đời này chắc có mỗi mình gã mang tiếng chăn dê mà chăn chỉ có một con Bông. Suốt ngày loanh quanh cù lao. Mà cù lao Giá thì chỉ là miếng đất chó nằm ló đuôi.