Tag:

George W. Bush

TTCT - Bầu cử tổng thống ở Mỹ là đỉnh điểm của những đòn phép giữa các đảng phái trong việc hạ gục đối thủ, giành lấy lá phiếu của người dân. Năm nay, thế giới có dịp chứng kiến những kịch bản tương tự mà lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ gần đây đã ghi nhận.