Tag:

Giai cấp

TTCT - Tầng lớp vô sản mới, những người lao động phải làm công việc bấp bênh và nhiều rủi ro, đã manh nha hình thành cùng nền kinh tế công nghệ một thập kỷ qua, nay lại càng đông đảo và sống trong một tình trạng còn bấp bênh hơn nữa bởi cú sốc kinh tế từ COVID-19.

Hiện có một bộ phận không ít mà chi tiêu thường được tính bằng tiền tỉ, một số khác đông hơn tính bằng tiền triệu và số còn lại vẫn loay hoay tính bằng tiền đồng. “Tấn tuồng con người” đó tác động ra sao, có thuốc gì chữa?