Tag:

Giản Tư Trung

TTCT - Giải thưởng Sách hay lần 2 vừa được trao hôm 20-9 với chủ đề năm nay là “Sách và khai minh” như một sự kỳ vọng vào những khai sáng có giá trị chấn hưng và xây dựng các giá trị cốt yếu mà xã hội Việt Nam đang cần.