Tag:

Giáo dục Pháp

TTCT - Đề án cải cách giáo dục trung học cơ sở (THCS) được Hội đồng Giáo dục tối cao Pháp (thông qua năm 2015), bắt đầu thực hiện từ năm học 2016-2017. Đề án có nhiều tham khảo thú vị cho giáo dục Việt Nam.