Tag:

Giáo sư Hoàng Tụy

TTCN - Học sinh tiểu học của chúng ta giỏi hơn, thông minh hơn học sinh tiểu học các nước khác? Giáo sư Hoàng Tụy, nhà toán học đầu đàn của ngành toán học nước nhà, có kể rằng trong thời gian một buổi, ông đã không thể giải nổi một bài toán của đứa cháu học lớp 5 bằng phương pháp số học của cấp tiểu học!