Tag: GISELA WIDMER

TTCT - Nói chung mọi người thường hiểu tình yêu là thế: vẫn người đàn ông ấy, người đàn bà ấy, đơn giản là ở một thời điểm khác trong cuộc đời thì hầu như không để ý đến nhau, lúc khác thì người này lại tin chắc đã đợi người kia đằng đẵng nửa cuộc đời, chứ không phải ai khác.