Tag:

Giúp người nghèo ở Việt Nam

TTCT - “Tôi sẽ tắm cả một ngày cho sướng” - người phụ nữ cười vang nói khi dòng nước khỏe khoắn, trong sạch trào ra từ miệng vòi. Thay vì dành hàng giờ mỗi ngày để đi gánh nước về dùng, hơn 400 hộ dân huyện Bình Chánh (Quảng Nam) giờ đã có nước sạch về tận nhà.