Tag:

Góc nhìn FAO - OECD

TTCT - Sau hơn hai thập kỷ phát triển hết sức ấn tượng, nền nông nghiệp nước ta đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Tái cơ cấu khu vực giữ vai trò nền tảng của nền kinh tế này không ngoài mục tiêu đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, qua đó duy trì động lực tăng trưởng. Nhưng...