Tag:

Goodreads

TTCT - "Có hai động cơ để đọc một cuốn sách: thứ nhất là bạn thưởng thức nó, thứ hai là bạn có thể khoe về nó" ("There are two motives for reading a book; one, that you enjoy it; the other, that you can boast about it [on Goodreads]").